Čo je to O2 Paušál?

Je to program bez viazanosti, ktorý kombinuje bonus na telefón každých 18 mesiacov, bezplatné SMS a predplatené minúty do všetkých sietí na Slovensku, Českej republike, Írsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Veľkej Británie.

Pre koho je O2 Paušál určený?

Je určený pre všetkých zákazníkov, ktorí si chcú zakúpiť telefón za výhodnejšiu cenu a zároveň výhodne využívať služby O2, a pritom sa nechcú viazať. Ďalším bonusom sú bezplatné SMS do všetkých sietí na Slovensku, a tiež do všetkých sietí v Českej republike, Írsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Veľkej Británie. Ak voláte do všetkých sietí a často aj do zahraničia, posielate veľa SMS alebo chcete nový mobilný telefón za výhodnejšiu cenu, tak je určený práve Vám.

Aké možnosti O2 Paušálu mám?

Môžete si vybrať zo štyroch úrovní O2 Paušálu: modrý, strieborný, zlatý a platinový.

Porovnanie paušálov:

O2 Paušál Modrý O2 Paušál Strieborný O2 Paušál Zlatý O2 Paušál Platinový O2 Paušál
Mesačný poplatok 15 € 20 € 30 € 70 €
Počet predplatených minút 100 150 300 Neobmedzene
Počet SMS Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Nárok na nový telefón 18 mesiacov 18 mesiacov 18 mesiacov 18 mesiacov
Celková zľava na telefón 72 € 126 € 198 € 288 €

 

Aký je rozdiel medzi O2 Fér a O2 Paušál?

O2 Fér je bez pravidelných mesačných poplatkov.

O2 Paušál je bez viazanosti a obsahuje za mesačný poplatok predplatené minúty a SMS, a bonus na telefón každých 18. O2 Paušál je tiež bez viazanosti. Je možné voľne prechádzať medzi jednotlivými programami O2 Paušálu (Modrý, Strieborný, Zlatý, Platinový), pričom výška bonusu na telefón je flexibilná podľa vybraného paušálu. Výška platby za telefón je fixná, a to podľa pôvodne vybraného O2 Paušálu (napríklad – vybrali ste si najskôr Strieborný O2 Paušál, potom prešli na Zlatý - výška bonusu na mobil bude po novom vyššia, teda ako pre Zlatý O2 Paušál) Pozrite si naše O2 Guru video.

Vybraný O2 Paušál je možné kedykoľvek bezplatne zrušiť, stačí doplatiť iba nevyčerpaný bonus na mobilný telefón.

Ako si uplatním bonus na mobilný telefón?

Bonus Vám znižuje cenu, ktorú zaplatíte za telefón v predajni a postupne ho čerpáte vo faktúrach 18 mesiacov. V prípade, že sa rozhodnete prejsť z O2 Paušálu na iný program O2, prichádzate o bonus a ďalej platíte iba platbu za telefón. Ak sa rozhodnete prejsť k inému operátorovi, v poslednej faktúre doplatíte zvyšok nevyčerpaného bonusu na mobilný telefón, žiadne pokuty ani poplatky za zrušenie paušálu.

Prečo je vo faktúre iná suma pri zľave a iná suma pre službu O2 Mobil?

Rozdiel je v sadzbe DPH. Pre službu O2 Mobil + je 0%, a pre Zľavu z mesačného poplatku je 20%, rovnako ako napríklad pre Mesačné poplatky.

Môžem si preniesť číslo od iného operátora a prejsť na O2 Paušál? Ako?

Áno, o prenos telefónneho čísla môžete požiadať cez e-shop, v predajni alebo na Zákazníckej linke 949.

Môžem si zmeniť program z O2 Fér alebo O2 Filip na O2 Paušál? Ako?

Ak využívate program O2 Fér alebo O2 Filip, môžete o prechod na O2 Paušál požiadať v predajni. Zmena programu sa uskutoční ihneď a bez akýchkoľvek poplatkov.

Keď si zmením program z O2 Fér s dobíjaním kreditu na O2 Paušál, kredit mi prepadne?

Nie, nevyčerpaný kredit bude odrátaný z faktúry. 

Keď si zmením program z O2 Fér s platbou na faktúru alebo O2 Filip na O2 Paušál, kedy zmena nastane?

Zmena nastane ihneď.

Keď si zmením program z O2 Filip na O2 Paušál počas fakturačného obdobia, akú budem mať faktúru? Akú vysokú budem mať peňaženku, a koľko budem platiť za vybraný paušál?

V mesiaci kedy uskutočníte zmenu dostanete alikvotnú výšku peňaženky. Za O2 Paušál zaplatíte tiež alikvotnú sumu. Fakturačné obdobie zostáva bez zmeny.

Keď si zmením program z O2 Moja firma na O2 Paušál, kedy zmena nastane?

Zmena nastane ihneď.

Keď si zmením program z O2 Moja firma na O2 Paušál počas fakturačného obdobia, akú budem mať faktúru? Koľko zaplatím za jednotlivé programy?

Za každý program zaplatíte alikvotnú sumu podľa počtu dní z fakturačného obdobia, počas ktorých ste daný program využívali. Fakturačné obdobie zostáva bez zmeny.

O2 Paušál je naozaj bez viazanosti? Neznamená paušál určitú viazanosť?

O2 Paušál je naozaj bez viazanosti. Môžete voľne prechádzať medzi jednotlivými O2 Paušálmi. Rovnako môžete kedykoľvek prejsť na iný program O2, alebo O2 Paušál zrušiť, pričom nebude uplatňovaný žiaden poplatok ani pokuta. Ak sa O2 Paušálrozhodnete zrušiť, doplatíte iba nevyčerpaný bonus na telefón.

Budem musieť platiť za zrušenie O2 Paušálu?

Nie, O2 Paušál je naozaj bez viazanosti. Môžete kedykoľvek O2 Paušál zrušiť, pričom nebude uplatňovaný žiaden poplatok ani pokuta za zmenu, resp. zrušenie. V poslednej faktúre budete mať započítanú neuplatnený bonus na mobilný telefón, podľa výšky celkovej zľavy a zostávajúcich mesiacov.

Napríklad: vybrali ste si Modrý O2 Paušál a celkový bonus na telefón bol 72 €. Po rozpočítaní na 18 mesiacov ste mali v mesačnej faktúre zľavu 4 €. Ak by ste sa po 10 mesiacoch rozhodli modrý O2 Paušál zrušiť, v poslednej faktúre doplatíte nevyčerpaný bonus za 8 mesiacov (8 mesiacov x 4 €), teda 32 €.

Ako často počas jedného fakturačného obdobia môžem požiadať o zmenu na iný O2 Paušál?

O zmenu na iný O2 Paušál môžete bezplatne požiadať aj viac krát počas zúčtovacieho obdobia, do platnosti vstúpi posledná zmena, o ktorú ste počas daného fakturačného obdobia požiadali.

Napríklad: Váš súčasný O2 Paušál je Zlatý. V priebehu fakturačného obdobia ste sa rozhodli ho zmeniť na Modrý, potom ste si to rozmysleli, znova ho zmenili na Zlatý, nakoniec ste ale spravili zmenu na Strieborný. V ďalšom fakturačnom období sa zmení Váš súčasný Zlatý O2 Paušál na posledný vybraný, teda na Strieborný O2 Paušál.

Koľko platím za zmenu paušálu?

Zmena je bezplatná.

Zmení sa výška bonusu na telefón ak prejdem na iný O2 Paušál? Ako sa mi zmena prejaví vo faktúre?

Áno, výška bonusu na mobilný telefón sa zmení podľa výšky vášho paušálu.

V prípade, že sa rozhodnete prejsť na iný O2 Paušál, bonus na telefón sa počíta podľa toho, ktorý O2 Paušál práve využívate.

Príklady:
Prechod na vyšší O2 Paušál: vybrali ste si Modrý O2 Paušál a celkový bonus na telefón bol 72 €. Mesačný poplatok za modrý O2 Paušál je 15 €. Na faktúre máte uvedený poplatok za Modrý O2 Paušál, za O2 Mobil + (teda platbu za vybraný mobilný telefón) a zľavu. Spolu je to: 15+(4-4)=15 €. Prejdete na Strieborný O2 Paušál, pričom máte naďalej pôvodnú platbu za mobilný telefón ale nový výšku zľavy. Spolu je to potom: 20+(4-7)=17 €.
Prechod na nižší O2 Paušál: vybrali ste si Strieborný O2 Paušál a celkový bonus na telefón bol 126 €. Mesačný poplatok je 20 €. Na faktúre máte uvedený poplatok za Strieborný O2 Paušál, za O2 Mobil + (teda platbu za vybraný mobilný telefón) a zľavu. Spolu je to: 20+(7-7)=20 €. Prejdete na Modrý O2 Paušál, pričom máte naďalej pôvodnú platbu za mobilný telefón, ale novú výška zľavy k Modrému O2 Paušálu. Spolu je to potom: 15+(7-4)=18 €. Pre viac info pozrite naše O2 Guru video.

Kedy sa prejaví zmena paušálu?

Zmena sa udeje k 1. dňu nasledujúceho fakturačného obdobia.

Kde a ako môžem požiadať o zmenu paušálu?

O zmenu paušálu je možné požiadať v zóne Moje O2, bezplatnou SMS v tvare PAUSAL_modry; PAUSAL_strieborny; PAUSAL_zlaty; PAUSAL_platinovy na číslo 99222, v predajni alebo na Zákazníckej linke 949.

Ako si môžem skontrolovať spotrebu?

Informácie o spotrebe si môžete zistiť bezplatne v zóne Moje O2, na Zákazníckej linke alebo zaslaním SMS s textom SPOTREBA na číslo 99222 (cena spätnej SMS je 0,10 €).

Som informovaný o prečerpaní predplatených minút?

O prečerpaní predplatených minút Vás proaktívne neinformujeme, informácie o spotrebe si môžete zistiť bezplatne v zóne Moje O2, na Zákazníckej linke alebo zaslaním SMS s textom SPOTREBA na číslo 99222 (cena spätnej SMS je 0,10 €).

Aký benefit získam s programom O2 Paušál?

S O2 Paušál získate neobmedzené SMS a predplatené minúty a do všetkých sietí v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Írska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Veľkej Británie.

Zároveň si každých 18 mesiacov môžete uplatniť bonus na mobilný telefón.

Aké sú poplatky po prečerpaní predplatených minút a SMS?

Cena za minútu hovoru po prečerpaní predplatených minút je 0,10 € do všetkých sietí v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Írska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Veľkej Británie. Volania do ostatných krajín sú spoplatnené podľa platného cenníka. Uplatňuje sa sekundová tarifikácia.

Počet SMS do všetkých sietí v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Írska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Veľkej Británie je neobmedzený. SMS do ostatných krajín sú spoplatnené podľa platného cenníka.

Aká je cena za SMS pri O2 Paušále?

S O2 Paušálom získate neobmedzený počet SMS do všetkých sietí v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Írska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Veľkej Británie – všetky SMS, ktoré odošlete do daných krajín sú v rámci balíka služieb vybraného O2 Paušálu. SMS do ostatných krajín sú spoplatnené podľa platného cenníka.

Aká je cena za prenesené dáta pri O2 Paušále?

Cena za 1MB je pri všetkých typoch O2 Paušálu 0,95 €. K programu O2 Paušál odporúčame aktiváciu ktoréhokoľvek internetového balíčka.

Môžem si aktivovať internetový balíček, ak mám O2 Paušál?

Áno, k programu O2 Paušál si môžete aktivovať ktorýkoľvek internetový balíček.

Platí pri programe O2 Paušál ponuka zvýhodnených volaní do Česka, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie, Rakúska a Írska?

Áno, do všetkých týchto krajín voláte za rovnakú cenu ako do sietí na Slovensku, pričom najskôr čerpáte predplatené minúty, a až po ich prečerpaní sa tieto hovory spoplatňujú sumou 0,10 €.

Aká je tarifikácia pre O2 Paušál?

Program O2 Paušál má sekundovú tarifikáciu od prvej sekundy.

Aké služby a extra balíčky si môžem aktivovať k programu O2 Paušál?

K O2 Paušálu sú dostupné internetové balíčky a služba Mojim trom, s ktorou voláte trom vašim blízkym ešte výhodnejšie.

Čo sa stane keď nevyčerpám predplatené minúty? Prenášajú sa do ďalšieho fakturačného obdobia?

Nevyčerpané predplatené minúty sa neprenášajú do ďalšieho fakturačného obdobia. Ak pravidelne prevolávate menej minút, odporúčame Vám zmenu výšky O2 Paušálu. Zmena je bezplatná a hneď od ďalšieho fakturačného obdobia.

Kde si môžem kúpiť mobilný telefón k O2 Paušálu?

Mobilný telefón k O2 Paušálu je dostupný v O2 predajni a v O2 E-shope. Bonus na mobilný telefón závisí od výšky O2 Paušálu, ktorý si vyberiete. Táto zľava sa bude uplatňovať vo faktúrach za 18 celých fakturačných období.

Čo je to inicializačná zábezpeka pri programe O2 Paušál? Ako a kedy sa mi vráti?

Inicializačná zábezpeka je vratná záloha vo výške 10 €, ktorú hradí každý zákazník, ktorý chce využívať naše služby s platbou na faktúru. Bude postupne uvoľnená vo faktúrach po uhradení 5 faktúr. V prípade, že uhrádzate faktúry inkasom a máte aktivovanú aj elektronickú faktúru, bude inicializačná zábezpeka postupne uvoľnená už po prvej platbe inkasom.

Môžem si k programu O2 Paušál aktivovať službu Mojim trom?

Áno, k O2 Paušálu je možné aktivovať službu Mojim trom.

Čo keď mám na jednom čísle O2 Fér a na druhom O2 Paušál? Bude mi chodiť len jedna faktúra?

Áno, budete mať len jednu faktúru pre obe telefónne čísla. Aby ste presne poznali spotrebu za jednotlivé čísla, budeme Vám posielať ku každému číslu samostatnú prílohu k faktúre.

Čo keď mám na jednom čísle O2 Moja firma a na druhom O2 Paušál? Bude mi chodiť len jedna faktúra?

Áno, budete mať len jednu faktúru pre obe telefónne čísla. Aby ste presne poznali spotrebu za jednotlivé čísla, budeme Vám posielať ku každému číslu samostatnú prílohu k faktúre.

Čo keď mám na jednom čísle O2 Moja firma a na druhom O2 Paušál? Bude O2 Paušál pod mojou rámcovou zmluvou?

Áno, O2 Paušál sa zaradí pod Vašu rámcovú zmluvu a pripočíta do minimálneho obratu.

Kde si môžem paušál O2 Paušál zakúpiť?

V e-shope, v predajni alebo na Zákazníckej linke 949. V e-shope a na Zákazníckej linke si môžete zakúpiť O2 Paušál bez mobilného telefónu. Následne si bonus na mobilný telefón viete uplatniť v ktorejkoľvek O2 Predajni.

Môžem si kúpiť O2 Paušál v O2 E-shope? Môžem si k nemu hneď kúpiť aj mobilný telefón?

Áno, program O2 Paušál aj s mobilným telefónom si môžete objednať cez náš E-shop. Vložte do košíka spoločne O2 Paušál a vybraný mobilný telefón, vyplňte a odošlite objednávku. Objednaný tovar Vám doručíme do 7 dní.

V prípade, že si chcete uplatniť bonus na mobilný telefón až neskôr, môžete tak urobiť v ktorejkoľvek O2 Predajni. Bonus sa vždy uplatňuje podľa aktuálnej úrovne O2 Paušálu, ktorý práve využívate.

Keď si zmením program z O2 Paušál na O2 Fér s platbou na faktúru, kedy zmena nastane?

Prechod z O2 Paušál na O2 Fér s platbou na faktúru sa uskutoční ihneď po požiadaní.

Keď si zmením program z O2 Paušál na O2 Fér s platbou na faktúru počas fakturačného obdobia, akú budem mať faktúru?

Pri prechode na iný program získate na dané obdobie, v ktorom zmenu uskutočníte, alikvotný počet predplatených minút a zaplatíte aj alikvotnú sumu z mesačného poplatku za vybraný O2 Paušál.

Keď si zmením program z O2 Paušál na O2 Moja firma, kedy zmena nastane?

Prechod z O2 Paušál na O2 Moja firma sa uskutoční ihneď po požiadaní.

Môžem si zakúpiť O2 Paušál aj keď som firemný zákazník?

Áno, program O2 Paušál je k dispozícii aj pre firemných zákazníkov.

Keď si prenesiem číslo z Telekomu alebo Orange na O2 Paušál získam bonus?

Áno, získate bonus 50 € v prípade, že si číslo prenesiete cez e-shop.

Ako sa uplatňuje bonus vo faktúre?

Bonus sa uplatňuje v celých fakturačných obdobiach. Prvá faktúra je obvykle vystavená za skrátené fakturačné obdobie, preto sa bonus uplatní až vo faktúre za prvé celé fakturačné obdobie.

Typy bonusov a ich uplatnenie:

  • 50 € - pre jeho uplatnenie je potrebné, aby výška faktúry bola viac ako 5 €. V 1. až 10. celom zúčtovacom období sa Vám z faktúry odráta čiastka 5 €.
  • 100 € - pre jeho uplatnennie je potrebné, aby výška faktúry bola viac ako 13 €. V 1. až 20. celom zúčtovacom období sa Vám z faktúry odráta čiastka 5 €.

Bonus sa odrátava za čerpanie štandardných telekomunikačných služieb O2, a to za volania, zasielanie SMS, MMS, dáta a extra balíčky. Do sumy 5 € alebo 13 € sa nepočítajú služby tretích strán (hlasovacie SMS, depozity, darcovské SMS a pod).

Prečo nemám bonus za prenesenie čísla zohľadnený vo faktúre? Prišla mi faktúra a bonus tam nie je uvedený.

Vaša faktúra nespĺňa podmienky pre uplatnenie bonusu. Bonus nezohľadňuje faktúra za skrátené fakturačné obdobie, uplatňuje sa až od prvého fakturačného obdobia. Bonus sa neuplatní aj vtedy, ak je faktúra nižšia ako 5 € (platí pre bonus 50 €) alebo 13 € (platí pre bonus 100 €). Do tejto sumy sa nepočítajú služby tretích strán (hlasovacie SMS, depozity, darcovské SMS a pod).

Aktivoval som si Internet do mobilu na skúšku, ako dlho ho môžem využívať bezplatne?

Bezplatne ho môžete využívať zostávajúcu časť fakturačného obdobia po jeho aktivácii a celé prvé fakturačné obdobie. V nasledujúcom fakturačnom období sa automatický obnoví a bude spoplatnený sumou 6 €. V prípade, že chcete internetový balíček zmeniť alebo deaktivovať, môžete tak urobiť pred uplynutím fakturačného obdobia, a to v zóne Moje O2, SMS správou, na Zákazníckej linke 949 alebo v najbližšej O2 Predajni.

Prečo mám po 30 dňoch aktívny a spoplatnený bezplatný internetový balíček?

Balíček internet do mobilu za 6 € je bezplatný počas skráteného fakturačného obdobia a prvého celého fakturačného obdobia. V prípade, že ho už nechcete naďalej využívať, môžete si ho deaktivovať pred uplynutím fakturačného obdobia, a to v zóne Moje O2, SMS správou, na Zákazníckej linke 949 alebo v najbližšej O2 Predajni. Aktívny ale zostane až do konca fakturačného obdobia.

 

Mám O2 Paušál, môžem k nemu získať 50 minút navyše?

Tento bonus získajú len zákazníci, ktorým bol ponúknutý prostredníctvom vybraných partnerov pri prenose čísla, prípadne aktivácii nového O2 čísla s programom O2 Paušál (podomový predaj).

Musím si bezplatný dátový balíček aktivovať alebo bude aktivácia automatická?

Aktivácia internetového balíčka nie je automatická. Je potrebné, aby ste si tento bezplatný balíček aktivovali.

 

Ako si môžem aktivovať bezplatný internetový balíček k O2 Paušálu?

Bezplatný internetový balíček je možné aktivovať napr. v zákazníckej zóne Moje O2, zaslaním SMS správy v tvare PAUSAL INTERNET na číslo 99222, zavolaním na Zákaznícku linku 949 alebo na O2 Predajni. V zákazníckej zóne Moje O2 bude okrem štandardne spoplatnených balíčkov aj jeden bezplatný, ktorý bude prislúchať k Vášmu typu O2 Paušálu.

 

Už využívam dátový balíček s rovnakým objemom dát ako je ten zadarmo. Môžem si aktivovať tento bezplatný balíček?

Aktivácia nie je potrebná, Váš balíček bol automaticky zmenený na bezplatný.

 

Mám O2 Paušál. Prečo nemám internetový balíček zadarmo?

Nárok na tento benefit majú zákazníci, ktorí zatiaľ nevyužili možnosť zakúpenia mobilného telefónu so zľavou. Pokiaľ ste už zľavu na telefón využili, nárok na bezplatný internet budete mať po uplynutí obdobia 18 mesiacov. Následne si budete môcť vybrať medzi zakúpením nového telefónu, alebo aktiváciou bezplatného dátového balíčka.

 

Mám aktivovaný spoplatnený balíček s iným objemom dát a chcem ho zmeniť na bezplatný. Je to možné?

Áno, zmenu je možné uskutočniť napr. v zákazníckej zóne Moje O2, zaslaním SMS správy v tvare PAUSAL INTERNET na číslo 99222, zavolaním na Zákaznícku linku 949 alebo na O2 Predajni. Táto zmena prebehne okamžite a z predošlého balíčka Vám budeme účtovať len alikvotnú čiastku poplatku za dni od aktivácie balíčka po deň zmeny na bezplatný balíček.

 

Ak využívam bezplatný dátový balíček, ale v budúcnosti sa rozhodnem zakúpiť si mobilný telefón so zľavou, bude to možné?

Áno, kedykoľvek môžete využiť bonus na zakúpenie telefónu. Bezplatný internetový balíček sa vtedy automaticky deaktivuje.

 

Čo sa stane v prípade, že miniem dáta z bezplatného balíčka?

Pri prekročení objemu dát balíčka sa automaticky zníži prenosová rýchlosť, prenesené dáta sa však nespoplatňujú. V prípade, že sa tak stane v priebehu fakturačného obdobia, môžete si ho obnoviť za jednorazový obnovovací poplatok 3 €, pričom získate plný počet dát balíčka, ktorý využívate. Obnoviť dáta je možné zaslaním SMS správy v tvare INTERNET OBNOVA na číslo 99222. Obnovené voľné dáta Vám budú platiť do konca práve prebiehajúceho fakturačného obdobia.

 

Je možné využívať tento bezplatný internetový balíček aj v zahraničí?

Balíček je možné využívať len na Slovensku. V rámci Európskej únie môžete využiť zvýhodnenie prenosu dát so službou EU Internet.

 

Ak už mám aktivovaný bezplatný dátový balíček a prejdem na iný O2 Paušál, automaticky sa mi zmení aj tento balíček na vyšší, alebo nižší?

Áno, zmena balíčka na vyšší, prípadne nižší prebehne pri zmene programu automaticky.