Čo je to O2 Filip?

Je to program s peňaženkou bez viazanosti.

Aký je rozdiel medzi O2 Fér a O2 Filip?

O2 Fér je bez pravidelných povinných mesačných poplatkov a O2 Filip je paušál s peňaženkou, pričom je na výber z troch rôznych výšok paušálu – 20,30 a 40 €. Sú to odlišné produkty vo svojej štruktúre, benefitoch a cenách.

Čo znamená peňaženka pri programe O2 Filip?

Peňaženka je suma, ktorou mesačne disponujete a môžete ju flexibilne čerpať na volania, SMS, MMS, dáta, roaming alebo na iné služby. Hodnota peňaženky je 20 €, 30 € alebo 40 €.

Čo sa stane po prevolaní peňaženky? Môžem volať ďalej?

Áno, po prečerpaní peňaženky voláte, SMS-kujete a dátujete ďalej za rovnaké ceny ako počas čerpania peňaženky.

Aká je cena za minútu volania pri O2 Filip?

Volania do siete O2 sú od prvej sekundy bezplatné. Pri volaní do ostatných sietí v SR a do ďalších 6 krajín (zo SR do ČR, UK, IR, PL, AT a HU) záleží od výšky peňaženky akú si nastavíte:
Peňaženka 20 – 0,17 € za minútu do všetkých sietí v SR + zo SR do ČR, UK, IR, PL, AT a HU
Peňaženka 30 – 0,13 € za minútu do všetkých sietí v SR + zo SR do ČR, UK, IR, PL, AT a HU
Peňaženka 40 – 0,11 € za minútu do všetkých sietí v SR + zo SR do ČR, UK, IR, PL, AT a HU

Ako často si môžem peňaženku meniť a koľko zaplatím za zmenu? Kedy sa zmena prejaví?

O zmenu výšky peňaženky môžete bezplatne požiadať aj viac krát počas zúčtovacieho obdobia, do platnosti vstúpi posledná zmena o ktorú ste počas daného fakturačného obdobia požiadali. Zmena výšky peňaženky sa udeje k 1. dňu nasledujúceho fakturačného obdobia.

Kde a ako môžem požiadať o zmenu peňaženky?

O zmenu peňaženky je možné požiadať v zóne Moje O2, bezplatnou SMS v tvare P20, P30, P40 (resp. p20, p30, p40) na číslo 99222, v O2 Predajnni alebo Zákazníckej linke 949.

Ako si môžem skontrolovať spotrebu a stav mojej peňaženky?

Informácie o spotrebe si môžete zistiť bezplatne v zóne Moje O2, na Zákazníckej linke alebo zaslaním SMS s textom SPOTREBA na číslo 99222 (cena spätnej SMS je 0,10 €).

Je volanie na do sieti O2 od prvej sekundy naozaj neobmedzené?

Áno, neobmedzené bezplatné volania v sieti O2 sa uplatňujú ihneď, od prvej sekundy, bez podmienky prevolať peňaženku.

Platí neobmedzené volanie do sieti O2 od prvej sekundy aj v národnom roamingu v sieti Slovak Telekom?

Áno, bezplatné volania platia aj v národnom roamingu (aj keď ste na Slovensku prihlásený do siete Slovak Telekom a voláte do siete O2 Slovensko).

Neobmedzené volanie do sieti O2 platí až po vyčerpaní peňaženky?

Nie, neobmedzené bezplatné volania v sieti O2 sa uplatňujú ihneď, od prvej sekundy, bez podmienky prevolať peňaženku.

Aká je cena za SMS pri O2 Filip?

Cena za SMS je pri všetkých typoch peňaženky 0,06 €.

Aká je cena za prenesené dáta pri O2 Filip?

Cena za 1MB je pri všetkých typoch peňaženky 0,95 €. K programu O2 Filip si môžete aktivovať ktorýkoľvek internetový balíček, pričom mesačný poplatok sa odpočítava z peňaženky.

Platí pri programe O2 Filip ponuka zvýhodnených volaní do Česka, Poľska, Maďarska, Veľkej Británie, Rakúska a Írska?

Áno, do všetkých týchto krajín voláte za rovnakú cenu ako do sietí na Slovensku.

Čo všetko sa mi z peňaženky odčítava? Na aké služby a produkty sa uplatňuje?

Z peňaženky sa Vám čerpajú všetky služby okrem platby za upomienky, inicializačnej zábezpeky, opisu faktúry a jej opätovného zaslania, platby faktúry na O2 predajniach, prenájmu mobilného telefónu a aktivačného poplatku.

Aké produkty a služby sa z peňaženky nečerpajú a sú tak nad jej rámec?

Nad rámec peňaženky sa čerpajú služby: upomienka, inicializačná zábezpeka, opis faktúry a jej opätovné zaslanie, platba faktúry na O2 predajniach, prenájom mobilného telefónu a aktivačný poplatok.

K programu O2 Filip si môžem aktivovať aj Extra balíčky?

K paušálu O2 Filip sú dostupné internetové a BlackBerry balíčky.

Poplatok za internetové balíčky sa zarátava do peňaženky?

Áno poplatok za balíček internet do mobilu, Internet do mobilu Extra a Internet do notebooku sa odráta z peňaženky.

Čo sa stane keď nevyčerpám peňaženku? Prenáša sa do ďalšieho fakturačného obdobia?

Vyčerpaná peňaženka sa prenáša do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia a čerpá sa ako druhá v poradí, po vyčerpaní aktuálnej peňaženky. Prepadne len v prípade, ak ju neminiete ani počas tohto obdobia.

Môžem si k paušálu O2 Filip kúpiť akciový mobilný telefón?

V O2 si môžete zakúpiť mobilný telefón v e-shope alebo v O2 Predajni. Mobilný telefón si môžete zakúpiť v hotovosti alebo na splátky so službou O2 Mobil, s ktorou môžete Váš nový mobilný telefón splácať priamo z Peňaženky. Na účel platby za mobilný telefón môže byť použitá maximálne polovica hodnoty Peňaženky. Zvyšok poplatku bude na faktúre zarátaný nad rámec Peňaženky.

Príklad: Máte Peňaženku 20 a mesačne splácate za mobilný telefón 21 €. 10 € zo splátky bude zarátaných do Peňaženky a 11 € bude započítaných nad rámec peňaženky. Na volania, SMS-ky a dáta Vám zostane v Peňaženke 10 €.

Čo je to inicializačná zábezpeka pri programe O2 Filip? Ako a kedy sa mi vráti?

Inicializačná zábezpeka je vratná záloha, ktorú hradí každý zákazník, ktorý chce využívať naše služby s platbou na faktúru. Táto záloha Vám bude postupne uvoľnená vo faktúrach po uhradení 5 faktúr.

Môžem si k programu O2 Filip aktivovať službu Mojim trom?

Nie, k paušálu O2 Filip nie je možné aktivovať službu Mojim trom. Automaticky máte k dispozícii neobmedzené a bezplatné volania na všetky čísla v sieti O2.

Môžem s programu O2 Filip využiť službu Odporuč a získaj?

S paušálom O2 Filip môžete odporučiť resp. byť odporučeným avšak službu Mojim trom nezískate.

Čo keď mám na jednom čísle O2 Filip a na druhom iný program O2? Bude mi chodiť len jedna faktúra?

Áno, faktúra Vám bude chodiť spolu pre obe telefónne čísla. Aby ste presne poznali spotrebu za jednotlivé čísla, budeme Vám posielať ku každému číslu samostatnú prílohu k faktúre.

Mám viac čísel O2 Filip. Peňaženka platí na všetky čísla alebo si ju viem nastaviť pre každé číslo zvlášť?

Pre každé telefónne číslo si nastavíte peňaženku zvlášť.

Môžem si zmeniť O2 Filip na ktorýkoľvek iný O2 program?

O2 Filip si môžete zmeniť na ktorýkoľvek program s platbou na faktúru. Máte na výber: O2 Paušál, O2 Fér s platbou na faktúru a O2 Moja Firma.

Keď si zmením program z O2 Filip na iný O2 program, kedy zmena nastane?

Prechod z O2 Filip na iný O2 program sa uskutoční ihneď po požiadaní.

Keď si zmením program z O2 Filip na iný O2 program počas fakturačného obdobia, akú budem mať faktúru? Akú vysokú budem mať peňaženku?

Pri prechode na iný program získate na dané obdobie, v ktorom zmenu uskutočníte alikvotnú výšku peňaženky. Napríklad ak máte výšku peňaženky 20 € a o zmenu programu požiadate v polovici fakturačného obdobia, alikvotná výška peňaženky, ktorú máte k dispozícii je 10 €.

Ak neminiete celú alikvotnú peňaženku, ktorú ste získali do momentu zmeny programu, tak sa nevyužitá časť prenesie do nasledujúceho fakturačného obdobia.

Ak prejdem z O2 Filip na iný program, môžem sa neskôr znova k nemu vrátiť?

Po prechode na iný O2 program si už nebudete môcť znova vybrať O2 Filip.

Pri O2 Filip môžem volať v rámci firmy neobmedzene?

Ak máte v rámci vašej firmy telefónne čísla, ktoré majú program O2 Filip a iné, ktoré majú O2 Fér alebo Moja firma a chcete v rámci celej firmy volať neobmedzene, odporúčame aktivovať pre všetky čísla službu Vo firme neobmedzene. Mesačný poplatok za túto službu je k paušálu O2 Filip 0 €.

Aké sú ceny roamingu pri O2 Filip?

Ceny roamingu nájdete v cenníku.

Aktivoval som si Internet do mobilu na skúšku, ako dlho ho môžem využívať bezplatne?

Bezplatne ho môžete využívať zostávajúcu časť fakturačného obdobia po jeho aktivácii a celé prvé fakturačné obdobie. V nasledujúcom fakturačnom období sa automatický obnoví a bude spoplatnený sumou 6 €. V prípade, že chcete internetový balíček zmeniť alebo deaktivovať, môžete tak urobiť pred uplynutím fakturačného obdobia, a to v zóne Moje O2, SMS správou, na Zákazníckej linke 949 alebo v najbližšej O2 Predajni.

Prečo mám po 30 dňoch aktívny a spoplatnený bezplatný internetový balíček?

Balíček internet do mobilu za 6 € je bezplatný počas skráteného fakturačného obdobia a prvého celého fakturačného obdobia. V prípade, že ho už nechcete naďalej využívať, môžete si ho deaktivovať pred uplynutím fakturačného obdobia, a to v zóne Moje O2, SMS správou, na Zákazníckej linke 949 alebo v najbližšej O2 Predajni. Aktívny ale zostane až do konca fakturačného obdobia.