Ako získam SMS správy na pol roka zadarmo do O2?

SMS správy v rámci siete O2 na 6 mesiacov zadarmo získate automaticky v prípade, že si aktivujete novú SIM kartu s programom O2 Fér na dobíjanie kreditu, alebo s platbou na faktúru. Táto výhoda platí aj pri prenose čísla od konkurenčného operátora na program O2 Fér.

Ako získam SMS správy na pol roka zadarmo do O2?

SMS správy v rámci siete O2 na pol roka zadarmo získate automaticky v prípade, že si aktivujete novú SIM kartu s programom O2 Fér na dobíjanie kreditu, alebo s platbou na faktúru. Táto výhoda platí aj pri prenose čísla od konkurenčného operátora na program O2 Fér.

Aký rozdiel je vo vašej ponuke pre zákazníkov, ktorí chcú platiť na faktúru a pre zákazníkov, ktorí chcú predplatenú kartu?

Pre všetkých zákazníkov je naša ponuka rovnaká. Jediný rozdiel je v spôsobe platby – buď na faktúru, alebo dobíjaním kreditu. 

Aká je viazanosť, ak sa rozhodnem pre O2 Fér alebo O2 Paušál?

Žiadna. Pri platbe na faktúru podpisujete jedine zmluvu o pripojení, ale tá Vás neviaže využívať naše služby. 

Keď nebudem celý mesiac vôbec telefonovať, aká faktúra mi príde?

Ak skutočne celý mesiac nebudete vôbec telefonovať, Vaša faktúra bude 0 €. V tom prípade Vám ju ani nebudeme posielať. 

Keď nebudem dlhší čas telefonovať ani esemeskovať, čo sa stane s mojou SIM kartou?

Vaša SIM karta je pri dobíjaní kreditu platná 13 mesiacov. Ak budete využívať platbu na faktúru a za 3 po sebe idúce zúčtovacie obdobia bude Vaša faktúra nižšia ako 3,32 €, vyhradzujeme si právo zmeniť Váš spôsob úhrady na dobíjanie kreditu. 

Ako sa pracuje s roamingovou mapou?

Kliknite na miesto na mape, ktoré chcete priblížiť. Na mape sa pohybujete kliknutím na ľavé tlačidlo myši a potiahnutím. Dvojklikom sa mapa vráti do pôvodnej veľkosti. Po prejdení myšou ponad zvolený štát sa zobrazia detailné informácie. Kliknutím na zvolený štát sa zároveň pod mapou zobrazia podrobné informácie o cenách v roamingu a možnosti využívania služieb a tiež ceny medzinárodných volaní. Pre zobrazenie informácií o službách a cenách pre roaming a medzinárodné hovory, SMS a MMS alebo zobrazenie krajiny na mape môžete použiť aj výber zo zoznamu štátov. V zoznamoch nájdete iba tie krajiny, kde má O2 Slovakia zmluvných roamingových partnerov. 

Ak budem chcieť prejsť z O2 Jednotky na O2 Fér, stále budem telefonovať v sieti O2 za 0,066 €?

Záleží len na Vás. Môžete si naďalej ponechať výhodu volaní v sieti O2 za 0,066 €, alebo sa môžete rozhodnúť pre bezplatné volania v sieti O2 po 3. minúte. Výhody nie je možné navzájom kombinovať a ani ich neskôr meniť.

Budú v ponuke aj naďalej O2 Pre mňa a O2 Pre firmu?

Od spustenia O2 Fér (4. 9. 2008) už nebude možné aktivovať tieto programy. Ak ich však využívate a vyhovujú Vám, môžete ich pokojne využívať aj naďalej. 

Môžem prejsť na program O2 Fér, keď využívam O2 Pre mňa s akciovým telefónom?

Na O2 Fér môžete samozrejme kedykoľvek prejsť, vzhľadom na zmluvné pokuty Vám však doporučujeme počkať s prechodom až po ukončení viazanosti. 

Je možné prejsť z predplatených služieb na fakturované služby O2 Fér alebo O2 Paušál?

Áno, tento prechod je bezplatný. 

Prečo sú zvýhodnené volania a SMS/MMS len do ČR, PL, HU, AT, GB a Írska?

Tieto krajiny sme vyberali podľa toho, kde žije a pracuje najviac rodinných príslušníkov a známych slovenských občanov a kde sídli najviac obchodných partnerov slovenských firiem. 

Aký bude tvar SMS Spotreba u O2 Fér, O2 Filip, O2 Paušál a Moja firma keď využívame minúty a SMS/MMS do zvýhodnených krajín?

Tvar SMS o spotrebe sa nemení. 

Uvedené zvýhodnené volania platia aj pre O2 Fér s výhodou Prvý?

Áno. 

Naozaj volám a posielam SMS za rovnakú cenu ako v rámci Slovenska?

Áno, cena je rovnaká ako v rámci SR. 

Ako si viem službu volania a zasielania SMS/MMS do vybraných krajín aktivovať?

Túto službu si zákazník nemusí aktivovať, od 1.11. 2010 ju má aktívnu automaticky. 

Ukradli mi telefón a odcudzili mi aj SIM kartu, ako ju zablokujem?

Odcudzenú SIM kartu môžete zablokovať zavolaním na zákaznícku linku 949. Alebo navštívte O2 predajňu, kde Vám dajú novú SIM kartu a pôvodná (odcudzená SIM karta) sa automaticky zablokuje. 

Ako mám postupovať v prípade straty alebo krádeže SIM karty a telefónu?

Doporučujeme bezodkladne kontaktovať našu Zakaznícku linku 949 a okamžite požiadať o zablokovanie SIM karty, vyhnete sa tak prípadnému zneužitiu SIM karty. Následné môžete požiadať v niektorej z našich predajní o vydanie novej SIM karty. Výmena SIM karty je spoplatnená v zmysle platného cenníka. 

Zabudol som svoj PIN kód, viete mi ho poskytnúť?

Ľutujeme, z bezpečnostných dôvodov nepoznáme Váš PIN kód a tak Vám ho ani nemôžeme poskytnúť. Poznáme a môžeme Vám však poskytnúť PUK kód. PUK kód slúži na odblokovanie SIM karty po troch po sebe idúcich nesprávne zadaných PIN kódoch. PIN aj PUK kód môžete nájsť na plastovom obale SIM karty. Znovuvydanie PUK kódu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. 

Zabudol som svoj PIN kód a neviem nájsť ani obal SIM karty s PUK kódom, viete mi ho poskytnúť?

Ľutujeme, z bezpečnostných dôvodov nepoznáme Váš PIN kód a tak Vám ho ani nemôžeme poskytnúť. Poznáme a môžeme Vám však poskytnúť PUK kód. PUK kód slúži na odblokovanie SIM karty po troch po sebe idúcich nesprávne zadaných PIN kódoch. PIN aj PUK kód môžete nájsť na plastovom obale SIM karty. Znovuvydanie PUK kódu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka

Zadal som 10-krát nesprávny PUK kód a SIM karta sa zablokovala. Ako mám postupovať?

Ľutujeme, SIM karta sa po desiatich nesprávne zadaných PUK kódoch definitívne zablokuje a už nie je možné ju používať. V ktorejkoľvek z našich predajní môžete požiadať o vydanie novej SIM karty. Výmena SIM karty je spoplatnená v zmysle platného cenníka. 

Je možné si vo vašej spoločnosti zakúpiť Micro a Nano SIM kartu?

Áno, pri kúpe volacieho programu vám pošleme vylupovaciu Mini SIM kartu, z ktorej si jednoducho vyberiete kartu vo veľkosti Micro SIM alebo Nano SIM. Ak nemáte vylupovaciu SIM kartu, na väčšine O2 Predajní vám klasickú Mini SIM kartu, ktorú ste si u nás zakúpili, orežeme na veľkosť Micro SIM alebo Nano SIM.

Môžem v O2 uskutočňovať videohovory?

Videohovory v 3G sieti O2 Slovensko sú k dispozícii všetkým zákazníkom bez ohľadu na aktivované dátové balíčky a sú spoplatňované ako bežné hovory. Pre využitie 3G videohovoru je predpokladom 3G mobilný telefón podporujúci videohovory (nie všetky 3G telefóny tento štandard podporujú) na oboch stranách, pričom volajúci aj volaný účastník musia byť prihlásený v 3G sieti.

Čo znamená služba Správa o dostupnosti volaného?

Ide o bezplatné informovanie SMS správou o opätovnej dostupnosti volaného čísla v sieti O2. Služba funguje na princípe obojstrannej aktivácie, to znamená, že ju musí mať aktivovanú volaný aj volajúci.

Ako si môžem zapnúť alebo vypnúť služby Správa o dostupnosti volaného?

Služba je automaticky aktivovaná každému zákazníkovi. Deaktivácia je možná v ktorejkoľvek O2 predajni, na Zákazníckej linke 949 alebo prostredníctvom zaslania bezplatnej SMS správy na číslo 99222 v tvare „DOSTUPNOST D“. V prípade, že si chcete službu znovu aktivovať zašlite SMS správu na číslo 99222 v tvare „DOSTUPNOST A“.

Nechcem, aby ostatní vedeli, kedy si zapnem telefón. Ako si to deaktivujem?

Deaktivácia je možná v ktorejkoľvek O2 predajni, na Zákazníckej linke 949 alebo prostredníctvom zaslania bezplatnej SMS správy na číslo 99222 v tvare „DOSTUPNOST D“.

Upozornenie: Služba funguje len na princípe obojstrannej aktivácie. To znamená, že v prípade jej deaktivácie, nebude odosielaná SMS o dostupnosti vášho čísla.

Nechcem, aby ostatní vedeli, kedy si zapnem telefón, ale naďalej chcem dostávať SMS, ak mi niekto volal počas mojej nedostupnosti.

Služby Zmeškané volania a Správa o dostupnosti volaného sú nezávislé. Pokiaľ si deaktivujete len jednu z nich, druhá zostane funkčná.

Chcel by som znovu použiť službu online chat, ale neviem ju nikde nájsť. Ako sa k chatu dostanem?

Okno online chatu je aktívne len na plnej verzii stránky, ak sú dostupní operátori, resp. ak sú voľní. Odpovede na Vaše otázky môžete nájsť v niektorom z okruhov Najčastejších otázok, prípadne kontaktujte Zákaznícku linku 949. Pomôcť Vám môžu aj O2 Guru videá.

Online chat nájdete na stránkach plnej verzie: O2 Fér a O2 Paušál, Prenos čísla, Porovnanie programov, Pomoc a podpora, Najčastejšie otázky.

Prečo sa mi nezobrazuje služba online chatu?

Online chat sa nezobrazuje na mobilnej verzii stránky, a na plnej verzii ak sú operátori nedostupní, resp. ak nie sú voľní. Vaše otázky môžete nájsť zodpovedané v niektorom z okruhov Najčastejších otázok, prípadne kontaktujte Zákaznícku linku 949. Pomôcť Vám môžu aj O2 Guru videá.