Služby a nastavenia » Kontrola spotreby

Kontrola spotreby

Kedykoľvek a kdekoľvek, doma i v zahraničí sa všetci zákazníci s dobíjaním kreditu aj fakturovanými službami dostanú k informáciám o voľných jednotkách aj o tom koľko pretelefonovali.

Výhody služby

Vďaka tejto službe vždy viete na čom ste. Kedykoľvek a kdekoľvek, doma i v zahraničí sa všetci zákazníci s dobíjaním kreditu aj fakturovanými službami dostanú k informáciám o voľných jednotkách aj o tom, koľko pretelefonovali.

Ako to funguje

Vašu spotrebu si môžete bezplatne a pravidelne sledovať v zóne Moje O2 v časti Spotreba alebo zaslaním bezplatnej SMS s textom SPOTREBA na číslo 99222. Následne Vám pošleme informáciu o Vašej spotrebe v tvare:

Pre zákazníkov O2 Fér s platbou na faktúru vyzerá SMS nasledovne:

  • Zostávajúce voľné jednotky: min: AAAA, min len do O2: OOOO, SMS: SSSS, SMS len do O2: TTTT, data: DDDDDD kB. Mimo voľné jednotky FFFF EUR bez DPH. Stav DD.MM.YYYY, HH:MM
  • O2 Mimo voľných jednotiek = suma zohľadňujúca realizované hovory, SMS a dáta nad rámec aktivovaných Extra balíčkov. Suma nezahŕňa poplatky za Extra balíčky, administratívne poplatky. Suma je orientačná. Hovory a SMS vykonané v Roamingu môžu byť zohľadnené s oneskorením až niekoľkých dní.

Pre zákazníkov O2 Fér s dobíjaním kreditu vyzerá SMS nasledovne:

  • Zostávajúce voľné jednotky: min: AAAA, min len do O2: OOOO, SMS: SSSS, SMS len do O2: TTTT, data: DDDDDD kB. Aktuálny kredit: KKKK EUR s DPH, platnosť do: DD.MM.
  • O2 Aktuálny kredit = zostatkový kredit na SIM karte.

Súčasní zákazníci s paušálmi Pre mňa alebo Pre firmu dostanú informáciu o spotrebe v rovnakej podobe ako zákazníci O2 Fér s platbou na faktúru. Zákazníci s predplatenou kartou Na rovinu alebo s O2 Fér s dobíjaním kreditu si môžu zistiť aktuálny stav kreditu bezplatne cez *100*#.

Aktivácia a nastavenia

Službu si nemusíte aktivovať, je dostupná pre všetkých zákazníkov automaticky.

Využívanie služby v zahraničí

Bez obmedzení - službu je možné využívať aj v zahraničí za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

Cena

Všetky informácie o cenách nájdete v našom aktuálnom cenníku.