Služby a nastavenia » Dobíjanie kreditu

Dobíjanie kreditu

Kredit na Vašej karte si môžete obnoviť viacerými spôsobmi. Ak si dobijete kredit prostredníctvom internetu, cez bankomaty alebo na iných predajných miestach získate navyše pri vyšších hodnotách dobitia zaujímavý bonus:

Zvolená hodnota dobitia O2 Bonus O2 Hodnota dobitia Platnosť kreditu
8 € 0 € 8 € 3 mesiace
10 € 0 € 10 € 3 mesiace
15 € 0,60 € 15,60 € 6 mesiacov
20 € 1 € 21 € 6 mesiacov