Tipovanie cez SMS

 • Služba je platná od 1.4.2011
 • SMS odoslaná na skrátené číslo: 3333
 • Ako tipovať cez SMS (príklad LOTO):
  • 1. krok - Registrácia: Odoslanie prázdnej SMS na 3333
  • 2. krok - Potvrdenie súhlasu s registráciou a podmienkami služby
  • Tipovanie cez SMS: Odoslanie SMS s textom ANO na 3333
   Registrácia je potvrdená spätnou SMS správou. Tento úkon robíte iba raz.
  • 3. krok - Napíšte slovo LOTO a natipujte si vlastné čísla (vyberáte 6 čísiel od 1 do 49) a napíšte J pre JOKER. Cez 1 správu je možné podať maximálne 1 stĺpec.
 • Koncová cena pre číselné lotérie:
  • LOTO: 0,70 € s DPH
  • LOTO + JOKER: 1,05 € s DPH
  • LOTO 5z35: 0,30 € s DPH
  • EUROMILIÓNY: 1,10 € s DPH
  • KENO 10: 0,20 s DPH – 8,00 € s DPH
  • Telekomunikačný poplatok za uzavretie stávky (účtuje sa len pri podaní stávky): 0,16 € s DPH
 • Zrušenie služby/zrušenie registrácie: Odoslanie SMS s textom STOP 3333
 • Odoslanie príkazov na 3333 pri registrácii a jej potvrdení(príkazy INFO, VYHRA, UCET, STORNO, STOP) je bezplatné.
 • Služba je prístupná len zákazníkom starším ako 18 rokov.
 • O2 si vyhradzuje právo sprístupniť službu zákazníkom na základe platobnej disciplíny.

Viac informácií o službe Tipovanie cez SMS.

Všeobecné obchodné podmienky platné pre službu Tipovanie cez SMS.